V Lounech se stěhovala chmelová kotva

K nemnoha lounským pomníkům patří i jeden, který byl tak trochu zastrčený. Stál před budovou bývalé Střední zemědělské školy v Lounech. Ve středu 13. srpna byl přestěhován na nové místo, k parkovišti na Komenského náměstí.

Pomník byl instalován v roce 1986 ke stému výročí založení zemědělské školy a má podobu kotvy používané k upevnění chmelnice. Několikanásobně zvětšená kotva (vážící kolem 11 tun) měla připomenout osobnost velkého českého chmelaře Antonína Mohla (nar. 15.12.1859 Chlumčany - zem. 8.1.1924 Rakovník), který na této škole v letech 1889-1897 působil jako ředitel.

Pro stabilitu kotvy byly betonové základy téměř velké jako kotva sama. I na novém místě byly připraveny základy odpovídající velikosti a váze pomníku. Kování napodobující kování skutečné kotvy provedly Dílny ČSD v Lounech a na ztvárnění mohutného kování použil ing. M. Földes zvláštní svařovací metody. Použitá žula pochází z lomu v Tisu a protože zde lámali pouze na vývoz byla i dosti velká cena. Ovšem škola tehdy neměla tolik peněz, aby přímo vývozní kus zaplatila a tak nakonec byl obrovský kvádr prodán za cenu odpadu. Na dokončovací práce vzpomínal Vladislav Mirvald: „Na kotvu, patrně největší na světě, už stačilo dát jen bronzový nápis A. Mohl 1859 – 1924. Mosazná cedulka byla připravena i na jeho rodný domek v Chlumčanech.  Ale v kruzích okresního vedení KSČ začalo budit nelibost to, že na shromaždišti  funkcionářů, kteří odtud nastupovali s věnci k pomníku Rudé armády, bude stát pomník určený agrárníkovi. A na instalovaný obrovský balvan nebylo povoleno nápis umístit. Po tříletém hlemejždění tak před školou zbylo něco, co nic a nikoho nepřipomíná…“ A pro pořádek je nutno uvést, že kotvu navrhl Vladislav Mirvald (bývalý profesor zdejšího gymnázia a výtvarník) a cedulky s nápisy pracně v Praze obstaral tehdejší učitel tělocviku Bohumil Dvořák.

O přemístění pomníku se postarala rada města, finanční prostředky byly uvolněny z kulturního fondu a slavnostní „znovuodhalení“ se uskuteční v pondělí 1. září. „Je to další významný počin, jak připomenout občanům města jeho významné osobnosti“, připomenula šťastná Věra Mirvaldová, dcera Vladislava Mirvalda.

Ladislav Bába, Louny