Oprava kapličky v Košticích

Student architektury Jakub Jaroš 28. 8. 2014 dobrovolně a zdarma opravil v Košticích kapličku u přívozu v Říční ulici, obec jen zakoupila barvy. Barevné řešení vychází z tradičních principů baroka. Kaplička byla sice postavena až v 19. století, ale v historizujícím novobarokním slohu.

Kapličku nechal postavit statkář Václav Zinke z č. 14. Kaplička se nachází blízko starého sídla převozníka a pamětní zvoničky, odhalené k 250. výročí utonutí 20 koštických občanů. Je tak vytvořen další půvabný kout, kterým se Koštice můžou chlubit.

Irena Hellerová  Koštice