Věda a technika na dvorech škol

Zpestřit začátek školního roku několika stovkám žáků základních a středních škol se rozhodla Univerzita Pardubice. S interaktivní „road-show“ Věda a technika na dvorech škol za školáky dorazí týmy akademiků a vysokoškoláků, aby je v následujících dnech zavedli do světa moderní vědy a ukázali, jak funguje svět kolem nás.

V úterý 16. září vyrazili akademici a vysokoškoláci z pěti fakult – Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty zdravotnických studií, Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky – na čtyřdenní populárně-naučnou vědeckou pouť, s níž zavítají na čtyři dvory škol Pardubického, Středočeského a Královehradeckého kraje. Během jednoho dne budou mít žáci na vybraných školách možnost seznámit se s širokým spektrem zajímavých a zábavných naučných demonstrací, pokusů a her z nejrůznějších oborů pěstovaných na Univerzitě Pardubice.

„Na každé škole budou pro žáky připravena zážitková stanoviště tří fakult. Na nich budou moci objevovat nejrůznější zajímavosti ze světa chemie, matematiky, robotiky a elektroniky, zdravotnictví a záchranářství nebo dopravního stavitelství. Po celý den si budou moci sami vyzkoušet celou řadu pokusů, matematických hrátek nebo programování,“ popisuje akci Věda a technika na dvorech škol její koordinátorka Ing. arch. Iva Svobodová.  

„Děti a mladí lidé se seznámí např. s kouzlem dělení barev a zjistí, jak se provádí identifikace osob pomocí otisků prstů, vyzkouší si separaci DNA z ovoce nebo zeleniny. Zdravotníci se jim předvedou přímo v akci a porodníci na modelu v životní velikosti demonstrují reálný porod. Protože jsou děti, vedle seniorů, nejvíce ohroženou skupinou při přijetí falešné bankovky, zařadili jsme dílnu, v níž se naučí rozeznávat ochranné prvky na bankovkách,“ uvádí některé zajímavosti z programu koordinátorka akce.

„Další fakulty mají připravené například roboty nebo inverzní kyvadlo. Že i matematika může být zábavná, zjistí žáci třeba při kreslení fraktálů a s robotem, který je sám umí nakreslit,“ pokračuje koordinátorka akce.

Čtyřdenní putování po vybraných základních školách a gymnáziích zahajil univerzitní tým v úterý 16. září. První zastávkou populárně-naučného interaktivního programu je Gymnázium v Chrudimi. Hned ve středu 17. září ho vystřídá Gymnázium v Kolíně. Další dvě zastávky jsou plánovány na následující týden – v úterý 23. září se tým zastaví na Střední průmyslové škole chemické (SPŠCh) v Pardubicích. Podzimní populárně-naučnou pouť zakončí „věda a technika“ následující den na dvoře Základní školy Habrmannova v Hradci Králové, kam univerzitní tým doprovodí také studenti SPŠCh Pardubice.

Pro studenty a žáky škol bude připravena celá řada zážitkových dílen, v nichž jim Univerzita Pardubice představí svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou a zábavnou formou.

Program plný zajímavostí a zábavy začíná na vybraných školách vždy s prvním zvoněním. Univerzitní vědecký tým bude připraven vysvětlovat podstatu jevů, pokusů a demonstrací až do 16 hodin. V odpoledních hodinách jsou dvory škol otevřené také návštěvníkům z řad veřejnosti.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice