Polepské posvícení ve znamení pruhů

13. září se konalo jako každý rok Polepské posvícení. Tenkrát bylo v námořnickém stylu, a tak nechyběli námořníci a piráti. V úvodu návštěvníky uvítal starosta a místostarostka a poté přišel na řadu zábavný program. V jeho rámci mohli diváci vidět několik tanečních čísel, vystoupení majitelů se svými psy a také hudební vystoupení různých žánrů. Celá akce se vydařila a v průběhu dne ji navštívilo na 600 účastníků.