Setkání důchodců v Košticích

V pátek 3. 10. se v Košticích sešli senioři z Koštic, Želevic, Vojnic a Vojniček. Těm, kteří se nejvíce angažovali a nezištně pracovali pro blaho obce, poděkoval starosta před plným sálem a předal jim kytice a malé pozornosti. Všechny přítomné jako vždy dojalo vystoupení koštické školy a školky. 

Velkým aplausem odměnili koštičtí senioři vystoupení Třetího věku lounské knihovny s názvem Stáří není pro zbabělce. A pak už následovalo přání, aby i nové zastupitelstvo pokračovalo v současném trendu spolupráce s celou komunitou obce, a zábava pokračovala do pozdních večerních hodin. 

Irena Hellerová, Koštice