Živě

následuje

Studio ČT24

Chráněná bydlení

Na jižní Moravě chybějí chráněná bydlení, která pomáhají zdravotně postiženým lidem začlenit se do běžného života. Na jejich postavení chybějí finance.