Související pořady:

Chat s osobností

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. kybernetik

Vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. V letech 1975 a 1986 pracoval v Oblastním výpočetním centru vysokých škol. V roce 1987 byl pod jeho vedením dokončen pilotní projekt řízení MHD pro hlavní město Prahu a tentýž rok přešel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde působil do roku 2007. Tuto svoji činnost přerušil v letech 1991 až 1998, kdy pracoval jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje firmy Advanced Computer Applications v USA a po návratu v letech 2001 až 2002 jako výkonný ředitel pro technologie v Českém Telecomu. Nyní je vedoucím Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT, kde se věnuje otázkám počítačové kriminality a protiprávního jednání na sítích. V těchto oblastech rovněž působí jako soudní znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti.

více v reportáži Kybernetické útoky z cyklu PORT

Záznam chatu z pátku 21. října 2011 od 15:40
Jirka V.: Dobrý den, předpokládáte, že někdy v budoucnosti se nepovedou války pomocí horkých zbraní, ale pomocí škodlivých programů a internetu?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Kybernetické války se již vedou, jenom nejsou vidět a jejich důsledky se většinou přisuzují jinému vlivu. Jejich řídícím orgánem jsou většinou zpravodajské služby. Kybernetické zbraně již jsou součástí zbrojového vybavení cca 100 armád na světě a jsou v různých případech používány ... např se rozhodovalo o použití kybernetických zbraní v Libyi ..
Pavel, Tábor: Dobrý den, před časem v médiích proběhla zpráva, že se u nás připravuje kyberbezpečnostní jednotka, která by mohla v případě hrozby vypnout internet. Už taková jednotka existuje? A pokud ano, opravdu spolupracuje s armádou a univerzitami? Má náležité pravomoci?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Je pravda, že se uvažovalo o tzv. Centru pro boj s kybernetickýcm zločinem. Podle mých infomací se celá záležitost dostala do stavu, kdy o její ovládnutí soupeí různé politické strany a velké firmy, takže se nedá v brzké době očekávat "positivní" závěr. MV prostřednictvím programu Bezpečnostního výzkumu spolupracuje v této oblasti i s univerzitami a samozřejmě prostřednictvím NBÚ s NATO ...
Petr Ždárský: Dobrý den, uměl byste odhadnout, kolik asi stál útok na centrifugy v Íránu?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Bohužel, je to otázka ceny zařízení, která byla zničena, obtížnosti jejich náhrady, náklady vzniklé zpožděním projektu atd. Tyto náklady neznám a neumím je odhadnout, ale určitě to byly minimálně desítky ne-li stovky miliónů dolarů ...
Martin, Zlín: Jak je to s počítačovou legislativou u nás? Umožňuje útočníka chytit a náležitě potrestat?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Pouze v omezené míře. V novele trestního zákoníka jsou nové paragrafy, které jsou zaměřeny na kybernetické trestné činy, ale v podstatě se daří pouze trestat porušování autorských práv a dětskou pornografii. V ostatních oblastech, jako třeba "stalking" je to dost problematické ...
Vlasta N., Benešov: Je vůbec možné kybernetického útočníky zpětně vysledovat a polapit? Už se to někomu povedlo?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Dojem o anaonymitě na internetu je poněkud mylný a zavádějící. Člověk s dostatečnými znalostmi a s přístupem k příslušným zdrojů je schopen vystopovat zdroj útoku poměrně snadno (nejen pomocí IP adresy, která může být podvržená např. v příadě útoku DoS). Problematicá je poslední část ... ztotožnění fyzického útočníka a příslušnou "klávesnicí" ....
Vítek V., Praha 4: Dobrý den, dnes už je téměř vše automatizováno, začínají se automatizovat i provozy budov. Nemůžou se pak stát pro nás pastí, které nás uzavřou a nepustí?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: To jsou hororové scénáře, ale sdílím s vámi vaše obavy. Nejde jenom o budovy, ale díky automatizaci člověk ztrácí kontrolu nad věcmi, které se pak chovají podle představ programátora a nikoliv uživatele. Např. automobily vybavené tzv. aktivními prvky bezpečnosti mohou zareagovat za řidiče a způsobit nehodu (takové případy jsou známy). Odpovědný je však řidič ... toto je oblast, do níž se nikomu nechce, je v podstatě neřešitelná díky vlivu velkých firem a jejich marketingu ...
Olda B.: Je možné se nějak proti kybernetickým útokům ochránit? Je možné je zcela vyloučit?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Velmi jednoduché odpovědi:
(1) Obtížně ...
(2) Není ... pouze tehdy, když se zcela odpojíte o kybernetických struktur
Alena, Brno: Dobrý den, co je tedy pro nás nebezpečnější - ohrožení bezohlednými jednotlivci, nebo ohrožení celými skupinami, které jsou pod ochranou států?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Kladete mi těžkou otázku, která poněkud nesouvisí s tématem, ale je jistě zajímavá. Nicméně na odpověď zcela určitě nestačí chat ... problém je v tom, že společnost se mění a mnohé státy se stávají nástrojem bezohledných jedinců ... atd. snad si odpovíte dále sám ...
Jan: Dobrý den,sice to není k tématu, ale nemyslíte si, že je celkem zbytečné stále investovat do současných počítačů, když je jejich pamět omezena díky ,,pronikavosti" elektronů Neměla by se většina IT zaměřit spíše na problematiku kvantových počítačů?
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Kvantové počítače mají omezenou sféru úloh, které jsou schopny efektivně řešit, jejich význam najednou vynikl zejména v souvislosti s úlohou rozkladu na prvočísla, což je základní úloha v kryptologii. Ten problém, který by měl být vyřešen nespočívá v technologii, ale v architektuře počítačů (tedy to jak jsou vzájemně propojeny jednotlivé prvky). Tam se už dlouho žádná změna neodehrála a všichni (zejména velké firmy) se jí bojí ...
Jana: Dobrý denpane docente.Mám dva dotazy a to zcela "lidové". Má obačejný občan šanci se bez fin.nákladů dopátrat kdo mu z internetu posílá nesmyslné(např.sprosté,výhružné) text. zpravy(SMS)?
Lze laicky, pomocí svého PC zjistit, kdo posílá e-maily pochybného obsahu(viz výše).Patrně jen max.IP adresa ale ta neřekne vlastně nic.
Moc Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den.Jana.
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Tak postupně
(1) Již jsem odpovídal, že pokud má příslušný občan dostatečné vědomosti a možnost přístupu ke zdrojům, pak je zdroj útoku v internetu vždy dohledatelný. U SMS je to naprosto jednoduché - operátor by vám to měl na vaši žádost sdělit, případně tomu zamezit, pokud je to z telefonu. Pokud je to z internetu, měl by poskytnout identifikaci zdrojového místa.
(2) Máte pravdu, u e-mailu může být IP adresa podvržena, ale v hlavičce zprávy je uvedena adresa odesílajícího serveru, a ta se už podvrhnout nedá, alespoň přibližně tedy uvidíte, odkud to jde ....
Mirek Š.: Došlo už v České republice k úmyslnému narušení software řídících středisek elektrické rozvodné sítě - zvenčí ( ať už wormem nebo virusem) ? děkuji za odpověď.
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.: Nemám k dispozici podložené informace, které by mne umožňovaly poukázat na konkrétní případ ...
Hledej pořad:
...více